Producent Zamocowań
PL EN

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Awmet" Wolniewicz spółka jawna
Chrzanów Duży 8 b, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@awmet.pl
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji lub współpracy, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Cel, zakres i okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora każdorazowo zależy od podstawy prawnej przetwarzania, a ta - od przedmiotu Państwa korespondencji lub współpracy z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w zakresie:
- Na podstawie artykułu 6 ust. 1 a) RODO: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. W szczególności w zakresie przedstawiania ofert promocyjnych w zakresie towarów i usług w asortymencie Administratora.
- Na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”. W szczególności w zakresie:
• wystawiania faktur po złożonych zamówieniach,
• rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez klientów,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań współpracujących stron, w tym w szczególności: w zakresie obsługi klienta, obsługi księgowej, informatycznej, obsługi przez podmioty prowadzące stronę internetową oraz w związku ze świadczoną na rzecz Administratora obsługą graficzną, telekomunikacyjną, prawną, księgową. Takie podmioty przetwarzają powierzone dane na podstawie udzielonego upoważnienia bądź umowy z Administratorem i tylko zgodnie z ustalonym zakresem przetwarzania. Ponadto dotyczyć to może ewentualnego przekazywania danych do uprawnionych organów państwowych i samorządowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przechowywane przez okres 10 lat po rozwiązaniu umowy lub złożenia ostatniego zamówienia – w związku z potencjalnym czasem możliwości dochodzenia wzajemnych roszczeń przez stronę umowy.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


© AWMET 2024